የዋነኛ አጋር አካላት ግንኙነትና መስተጋብር አመራርዳይሬክቶሬት

የዋነኛ አጋር አካላት ግንኙነትና መስተጋብር ዳይሬክቶሬትተግባርናኃላፊነት

ውጤታማስትራቴጂካዊአጋርነትንእናየግንኙነትአያያዝን፣የአሠራርሞዴሎችን፣ሂደቶችንእናፖሊሲዎችንበማዳበርእናበመተግበርከሚኒስቴሩስትራቴጂካዊአጋሮችጋርዘላቂግንኙነቶችንእድገትንመደገፍ። ስልታዊ አጋርነት እና ግንኙነት ዳይሬክተርተጠሪነቱየፖሊሲ፣ፕሮግራሞችእናግንኙነቶችዳይሬክተር ጄኔራል ሆኖየሚከተሉትተግባራትናኃላፊነትአለው፡-

 • ከሚኒስቴሩ አጠቃላይ ስትራቴጅ ጋር የተጣጣሙ ወጥ እና ውጤታማ ስትራቴጂካዊ አጋርነት እና የግንኙነት አያያዝ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ፖሊሲዎች እና ሂደቶች መቅረፅ እና ትግበራ ይመራል፤
 • የድርጅት ስትራቴጂካዊ አጋር የአገልግሎት አካሄዶችን፣ ፖሊሲዎችን እና መስፈርቶችን ያዘጋጃል፤
 • ስትራቴጂካዊ አጋሮችን ማግኛ ፣ ማቆየት እና የግንኙነት አያያዝ ሂደቶችን እና ፕሮግራሞችን ይቆጣጠራል፣ ይመራል፤
 • ከእያንዳንዱ ስትራቴጂካዊ አጋር ጋር የሚመደቡ ተገቢ የአገልግሎት አሰጣጥ ስልቶችን፣ ሂደቶችን እና መመዘኛዎችን ይመራል፣ይተገብራል፤
 • ስትራቴጂካዊ አጋርነትን እና የግንኙነት ማኔጅመንትን ቡድን በዕለት ተዕለት ውሳኔው እና በትግበራዎቻቸው ላይ ትንታኔያዊ እና ብልህነት ያላቸውን ሀብቶች እንዲጠቀሙ በማበረታታት ጠንካራ ብልህነት እና ትንታኔዎች የሚመሩ የሽርክና ስትራቴጂ ያዳብራል፤
 • የባልደረባዎችን ተሞክሮ እና እርካታ ለመከታተል እና የአጋር አቤቱታዎችን ለመቀበል እና ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ የዘመናዊ ስርዓት መንድፍ እና ትግበራን ይመራል፤
 • የስትራቴጂካዊ አጋር ጉዳዮችን ችግሮችን መወያየት እና ዝርዝር ችግሮች መፍትሔ ይሰጣል፤
 • የመምሪያውን ስትራቴጂካዊ እና የሥራ አፈፃፀም ዕቅዶችን እና ዓላማዎችን ያዳብራል ይተገብራል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን በጀትያዘጋጃል፣ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን የሰው ኃይል ፍላጎቶች መለየት እና መስፈርቶቹን ለማሟላት ያቅዳል ያዘጋጃል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን መምሪያዎች እና ሂደቶች ፣ ትግበራ እና ግምገማ ይመራል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን ሪፖርት ማዘጋጀት ማጽደቅ እና ማቅረብ፣ ለሚመለከታቸው አካላት ማከፋፈል፤
 • ወቅታዊ የሥራ አፈፃፀም ግምገማዎች ስልጠና እንዲሁም ቀጣይነት ያለው የአፈፃፀም መነጋገሪያ እና ግብረመልስ በመስጠት አቅም ይገነባል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን ሠራተኛ የዲሲፕሊን ስጋቶችን ያስወግዳል፤
 • ከዳይሬክቶሬቱ ጋር በተያያዙ ውጫዊ ግንኙነቶች ሚኒስቴሩን ይወክላል፤
 • የተለያዩ ቡድኖችን/ ኮሚቴዎችን በማቋቋም በቡድን ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ ይሳተፋል፤

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.